Prečo a ako si dať zmonitorovať potrubie

Prečo a ako si dať zmonitorovať potrubie

by spravca

Väčšina ľudí ani netuší, kde sa v ich dome nachádza kanalizácia alebo kade vedú potrubia. Táto nevedomosť môže znamenať pri upchatí potrubia a inej havárii zbytočne stratené minúty, ktoré v závere stoja veľa peňazí. Riešením je trasovanie – lokalizácia potrubia a jeho zmonitorovanie už pri prvých prejavoch problémov s kanalizáciou či odtokmi.

Na čo slúži trasovanie potrubia

Predovšetkým majitelia starších domov už dávnou netušia, kde sa nachádza všetka projektová dokumentácia k ich domu. Nepoznajú polohu potrubia, nevedia kade vedie a ani kde začína jeho napojenie na kanalizáciu. Odhaliť presnú polohu potrubia, hĺbku jeho uloženia a uloženia kanalizácie je možné pomocou trasovania. Trasovaním sa dajú lokalizovať tiež šachty, odpady a ich prepojenia. Na trasovanie potrubia sa využívajú frekvenčné generátory a lokalizačné sondy. Generátor vydáva signály, ktoré sa dajú zachytiť aj z veľkej hĺbky. Preto nie je problémom lokalizovať ani hlbšie položené potrubia. Vďaka trasovaniu sa okrem lokalizácie dozviete úplné detaily o celom systéme potrubí. Zistíte, kde je vaše potrubie zdeformované, nesprávne napojené, kde má užšie prietoky, zlé spádovanie alebo iné rizikové faktory vedúce k rôznym haváriám. Veľmi efektívne pomáha aj pri krtkovaní upchatého potrubia. Na trasovanie potrubia si vyberte firmu, ktorá dokáže potrubie nielen zmonitorovať, ale aj opraviť. Opravy potrubia sa v súčasnosti robia neinvazívnymi metódami. Tieto metódy umožňujú odstrániť rôzne havárie bez nutnosti búrania alebo výkopových prác.

Odhaľte poruchu potrubia pomocou monitoringu

Na podobnom princípe ako trasovanie je postavený monitoring potrubia. Monitoring pomáha rýchlo detekovať miesto poruchy a úniku vody. Vďaka monitoringu sa odhalí príčina úniku vody bez toho, aby ste museli vymieňať celé potrubie alebo investovať do nákladnej opravy. Metódy monitoringu závisia od toho, kde došlo k poruche. Napríklad v rozvodoch teplej úžitkovej vody sa využívajú termovízne kamery, ktoré reagujú na zmeny teploty. V plastových rozvodoch sa osvedčilo monitorovanie pomocou vodíkovej metódy. Plyn sa napustí do potrubia a pri jeho prenikaní na povrch sa lokalizuje presné miesto trhliny. Obe metódy sa využívajú v bytových a rodinných domoch. Vo veľkých budovách je systém potrubia tak rozsiahli, že je nutné využívať akustický a korelačný monitoring. Ide o zaujímavú metódu, ktorá na zistenie miesta poruchy využíva zvukové vlny rôznej frekvencie a špeciálne mikrofóny.

 

 

 

You may also like