Zhoda v bakalárskej práci: Na čo si dať pozor?

by spravca

Vo vašej bakalárskej, ale aj diplomovej práci sa môže vyskytnúť zhoda v určitom percentuálnom pomere. Táto zhoda ukazuje, koľko percent vašej práce sa zhoduje s inými záverečnými prácami v centrálnom registri záverečných prác. Ako sa tomu vyhnúť?

Zhoda v bakalárskej práci

Ak sa vo vašej bakalárskej práci našla veľká zhoda (viac ako 20 % textu), bude pravdepodobne nutné ju prepracovať. Pri diplomových prácach, ktoré by mali byť výsledkom vášho vlastného výskumu, sa toleruje len úplne minimálna zhoda okolo 3-5 %. S väčšou už vašu prácu málokto bude brať vážne.

Český preklad

Ak si vyberiete do zoznamu použitej literatúry české zdroje, môžete ich prekladať vlastnými slovami. Percento prekladu tak nedosiahnete prakticky žiadne. Ak použijete nejaký oficiálny slovenský preklad, ktorý už použil aj iný študent, zhoda sa takmer určite prejaví.

Anglický preklad

Pri anglickej alebo inej cudzojazyčnej literatúre platí v podstate to isté, čo aj pri českej. Voľné preklady, o ktoré sa postaráte sami, vám zabezpečia čo najmenšiu zhodu. Nezabudnite zdroje aj tak poriadne uviesť v zozname literatúry, aby vás neobvinili z plagiátorstva.

Parafrázovanie

Najúčinnejším spôsobom, ako sa vyhnúť zhode pri použití slovenskej literatúry, je použitie parafrázovania. Celé bloky textu skopírované z vedeckých prác sa tak vo vašej práci nevyskytnú a nebudú rovnaké, ako v iných prácach.

Kde sa zhoda nachádza?

Ak sa zhoda nachádza až v zozname použitej literatúry a zhodujú sa názvy kníh, je to v poriadku. Ak sa vo vašej práci našla veľká zhoda, zistite si, či to je priamo v texte, alebo či sú za ňu zodpovedné tabuľky, grafy a zoznam použitej literatúry. V tom druhom prípade môžete byť pokojní a zhodu si ľahko obhájite.

 

You may also like