Založenie s.r.o. v piatich krokoch

Založenie s.r.o. v piatich krokoch

by spravca

Založenie s.r.o. sa dá v skratke zosumarizovať len veľmi ťažko. Ide o celý rad krokov, ktoré na seba nadväzujú a vedú k vytúženému cieľu. Pri realizovaní týchto krokov veľa začínajúcich podnikateľov robí rôzne drobné i väčšie chyby, ktoré proces založenia značne predĺžia. Napriek tomu, že je založenie eseročky beh na dlhé trate a zahŕňa v sebe veľa právnych úkonov, skúsme si v piatich krokoch predstaviť, čo vás pri zakladaní bude čakať.

Krok prvý – výber názvu spoločnosti

Ešte pred samotným procesom vypisovania a podpisovania všetkých dokumentov vás čaká výber názvu spoločnosti. Názov by mal byť trefný, atraktívny a dobre zapamätateľný. Pozor na to, že nesmie ísť o rovnaké alebo podobné už existujúce obchodné meno. Duplicita obchodného mena sa dá overiť na stránkach obchodného registra. Tu sa musíme pozastaviť, pretože všetkým krokom vrátane výberu obchodného mena sa dokáže vyhnúť. Ako? Veľmi jednoducho, kúpte si už existujúcu ready made s.r.o. a začnite podnikať prakticky okamžite.

Krok druhý – výber predmetov podnikania a sídla spoločnosti

Založenie s.r.o. sa v prvých krokoch podobá na založenie živnosti. Presne ako pri živnosti si musíte vybrať predmety podnikania. Paleta predmetov je široká a vyberať je možné z voľných, viazaných a remeselných živností. Posledné dve menované je možné zapísať do registra až po predložení potvrdení o odbornej spôsobilosti. Eseročka musí pred zápisom zaregistrovať aj sídlo podnikania. Môže ísť o adresu vášho trvalého pobytu, o prenajatú kanceláriu alebo o virtuálne sídlo.

Krok tretí – zápis do živnostenského registra

Po tom, ako nájdete obchodné meno a budete si istí správnym výberom predmetov podnikania, navštívite živnostenský úrad alebo požiadate o zápis do živnostenského registra elektronicky. V prípade osobnej návštevy sa za každú zapísanú živnosť platí poplatok, elektronicky ste oslobodení od poplatkov pri zápise voľných živností.

Krok štvrtý – dokumenty potrebné k registrácii s.r.o.

Najzdĺhavejším a administratívne najnáročnejším krokom je príprava všetkých dokumentov potrebných k zápisu do obchodného registra. Sami si s právnymi úkonmi ťažko poradíte, a preto je lepšie založenie s.r.o. vložiť do rúk firmy, ktorá sa zakladaním spoločností zaoberá. Takáto firma vám pomôže s nasledujúcimi dokumentmi: spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, vyhlásenie správcu vkladu, prehlásenie spoločníka, ustanovenie konateľa, podpisové vzory a iné.

Krok piaty – podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Pred registráciou v obchodnom registri je nutné vyplniť  formulár návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Podanie žiadosti o registráciu sa realizuje elektronicky. Nezabudnite k žiadosti pripojiť všetky prílohy vo formáte PDF a zaplatiť súdny poplatok. Po schválení registrácie vás čaká ešte návšteva daňového úradu, kde vám bude pridelené daňové identifikačné číslo.

 

 

 

 

 

You may also like